Expertise van Charlotte

 • Psychologie – psychotherapie voor volwassenen en ouderen
 • Gerontologie (studie van het ouder worden)

Opleidingen en cursussen

 • Master in de Klinische Psychologie (ontwikkelings- en volwassenenpsychologie)
 • Master in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie
 • Postgraduaat Integratieve en Humanistisch-Experiëntiele Psychotherapie (momenteel in derde jaar van opleiding)
 • Cursus ACT-therapie, ACT academie
 • Stressmanagement (NHA)
 • Moeilijk hanteerbaar gedrag, Expertisecentrum dementie
 • Onderhandelende zorg, Optimum C
Charlotte

Verschillende congressen/ bijeenkomsten: 

 • Preventieve gezondheidzorg een bron van opportuniteiten, HOWEST Brugge
 • World of Health Congress, Den Haag
 • PRoF-consortium themadagen: Eenzaamheid knock-out?! 
 • Winter Meeting Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie 
 • Rondetafeldebat met experten uit de ouderenzorg
 • Inspiratie- en leerdag omtrent ‘Beter samenwerken om tegemoet te komen aan de behoeften van thuiswonende ouderen’, Koning Boudewijnstichting Brussel
 • Interne denkdag met experten rond het toekomstprofiel van woonzorgcentra in Vlaanderen binnen het continuüm van woon- en zorgvorm voor personen met langdurige zorg- en ondersteuningsvraag, Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Jo Vandeurzen)
 • Symposium vermaatschappelijking van de zorg, Brussel
 • Revalidatiebeurs Gent
 • European Summit on Innovation for Active & Healthy Ageing, European Commission
 • De kracht van ouderen, Odisee Brussel

(Gast)docent

 • Capita Selecta in de Gerontologie – vakgroep Gerontologie, VUB
 • Opleidingsmodule rond ‘communicatie’ – stagiaires Verpleegkunde IVV Sint-Vincentius

Persoonlijke achtergrond

Ik ben bovenal gepassioneerd door de ouder wordende mens.

In 2011 behaalde ik het diploma Master in de Klinische Psychologie aan de VUB. Tijdens de stageperiode kwam ik binnen een therapeutisch kader voor het eerst in contact met diverse doelgroepen, van kinderen tot ouderen. De ‘klik’ met ouderen was al snel duidelijk. Er was dan ook geen twijfel mogelijk dat ik me hierin verder zou specialiseren en volgde hiervoor in 2012 een Master in het Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie (VUB).

Na mijn afstuderen ging ik aan de slag als referentiepersoon dementie in twee woonzorgcentra. Ik bouwde er de functie uit en liep gedurende deze periode zes maanden mee in de zorg om werkelijk op de vloer te ervaren hoe het is om met ouderen (met dementie) te werken.

Eind oktober 2013 kreeg ik de kans om voor de VUB (vakgroep gerontologie) aan de slag te gaan als wetenschappelijk onderzoeker binnen het Zorg Proeftuinenprogramma: een project waarbinnen allerlei zorginnovaties getest werden om zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen. Mijn focus lag bij ouderen als partner binnen zorginnovaties. Als er één belangrijke conclusie getrokken kon worden, dan is het wel dat vernieuwing binnen de (ouderen)zorg noodzakelijk is. Het bestaande aanbod is niet altijd meer afgestemd op de vragen, verwachtingen en noden van de ouder wordende samenleving.

Ook binnen mijn huidige functie als leefcoach/coördinator bij Triamant Leefpunt, maak ik actief werk van innovatie binnen de (ouderen)zorg. De focus ligt hierbij op het creëren van een hechte gemeenschap met aandacht voor vitaliteit en autonomie.

Naast beleidsmatig werken, kriebelde het tevens om op therapeutisch vlak aan de slag te gaan. Om die reden vatte ik in 2018 een Integratieve Psychotherapieopleiding aan, aan de Academie voor Integratieve Psychologie en Psychotherapie (postgraduaat i.s.m. VIVES). Deze opleiding duurt in totaal vier jaar. 

Als al deze puzzelstukjes worden samengelegd, dan komen we uit op Chartoloog, het initiatief van Charlotte voor volwassenen, ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals met interesse en/of nood aan psychische hulp en psychosociale begeleiding. Naast individuele begeleiding, wordt ook ingezet op projectwerking en vorming voor, met en over ouderen. 

Waarvoor staat de naam Chartoloog?

 • C stelt het Romeinse cijfer ‘100’ voor, verwijzend naar de steeds ouder wordende mens (100 én waar mogelijk ook meer!)
 • hart staat voor de passie die ik heb voor de ouder wordende mens. Ook verwijst het naar empathie en het verbindend communiceren waar ik veel belang aan hecht. 
 • Chart betekent ‘grafiek’ in het Engels en duidt op de onderbouwde hulpverlening die er wordt aangeboden en de wetenschappelijke informatie die wordt geraadpleegd om binnen de sessies te integreren.
 • oloog slaat op de achtergrond als psycholoog én gerontoloog.
 • En tenslotte kan je er ook Char in terugvinden, verwijzend naar mijn voornaam. 

Andere passies

 • Genieten van de grote kleine dingen in het leven
 • Muziek
 • Sport – joggen (intussen al een halve marathon gelopen)
 • Lezen