Waar kan je mee terecht bij de audioloog?
Vaak voorkomende klachten
 • Verminderd gehoor
 • Verminderd spraakverstaan
 • Plots gehoorverlies
 • Tinnitus of oorsuizen
 • Hyperacusis of overgevoeligheid voor geluid
 • Stress door communicatieproblemen
 • Positiegebonden duizeligheid (BPPV of benigne paroxysmale positioneringsvertigo)
Preventie tegen hoorschade
 • Gehoorbescherming (van 0 jaar tot 100+)
 • Universele gehoorbescherming: oorkappen voor baby’s of kinderen, universele
  oordoppen voor verschillende luistersituaties
 • Op maat gemaakte gehoorbescherming: consult en advies bij selectie, inclusief
  controle van de pasvorm via een lekdichtheidstest
 • Zwemdoppen
 • Slaapdoppen
 • In-Earmonitors voor een optimale (professionele) muziekbeleving
 • Gehoorzorgtraject
Coaching
 • Leren omgaan met stress
 • Heldere en transparante communicatie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Haalbare en realistische doelen stellen
 • Productiviteit en veerkracht
 • Reflectie en intervisie
 • Zelfvertrouwen
 • Assertiviteit
 • Empathisch reageren
 • Feedback geven en ontvangen
 • Balans werk-privé
 • Timemanagement
 • Situationeel leiderschap
Maak een afspraak bij de audioloog
Wat is Audiologie?

Audiologie is de wetenschap van het menselijk gehoor en evenwicht. Een audioloog spitst zich, meestal in samenwerkingsverband met een multidisciplinair team, toe op het meten en onderzoeken van de gehoor- en evenwichtsfunctie.

Het gehoor is een belangrijk zintuig dat ons in eerste instantie in staat stelt om te communiceren en spraak te verstaan. Ons gehoor heeft daarnaast ook het levensnoodzakelijk doel om alarmsignalen op te pikken en geluiden te lokaliseren, maar helpt ons ook om te ontspannen wanneer we bijvoorbeeld muziek spelen of beluisteren.

Geluid is bijna overal aanwezig en maar al te vaak staat men te laat stil bij de
gevolgen van langdurig geluid of lawaaiblootstelling.

Binnen de audiologische diagnostiek gaan we eerst en vooral na wat de status is van het gehoor en welke oorzaak aan de basis kan liggen van mogelijk gehoorverlies. Daarnaast zetten we ook in op een preventieve aanpak waarbij gehoorverlies kan worden vermeden door gebruik van gehoorbescherming (voor baby’s, jonge kinderen of volwassenen, universeel of op maat gemaakt) in lawaaierige luistersituaties. We gaan ook samen met patiënten op zoek naar
corrigerende oplossingen wanneer er vooraf een bestaand gehoorverlies wordt opgemeten.

Naast het gekende effect van lawaaiblootstelling, zijnde tijdelijk of permanent gehoorverlies, heeft niet alleen de luidheid, maar ook de duur van de lawaaiblootstelling een impact op onze levenskwaliteit.  Eén van de mogelijke gevolgen van lawaaiblootstelling is tinnitus.

Tinnitus, ook wel oorsuizen genaamd, betekent voor velen een extra impact op het algemeen welzijn. Bij sommige patiënten treedt ook een bepaalde overgevoeligheid op voor bepaalde geluiden (hyperacusis), evenals angststoornissen, depressies, concentratieproblemen, frustraties enzovoort die op hun beurt dan weer kunnen leiden tot communicatieproblemen, sociale isolatie, werkonbekwaamheid, relatieproblemen …

In geval van oorsuizen zijn een goede en uitgebreide gehoorevaluatie, een persoonlijke opvolging en counseling op maat essentieel. Een multidisciplinaire aanpak kan hierbij de nodige ondersteuning bieden.

Een goed functionerend gehoor is immers essentieel voor een goede communicatie!

Op consultatie bij de audioloog: €65 /uur

Gemiddeld duurt een consultatie 60 minuten. Afhankelijk van de hulpvraag en/of het aantal
onderzoeken kan een audiologisch consult weliswaar variëren.

Meer- of minderprestaties worden getarifeerd aan 25 euro per 30 minuten.

Momenteel bestaat er nog geen terugbetaling door de mutualiteit.

Op consultatie voor Tinnitus / Hyperacusis:

Eerste consult

Varieert tussen 60 en 120 minuten.
Tijdens een intakegesprek gaan we na of het om acute of chronische tinnitus of hyperacusis gaat, wat de oorzaak kan zijn en wat de impact is op je dagelijks functioneren. Er wordt een reeks testen afgenomen ter evaluatie van het gehoor, alsook een uitgebreide tinnitusanalyse en
meting van de buitenste haarcelfunctie waarna een counseling op maat wordt geboden die meer inzicht creëert in de werking van het gehoor en het oorsuizen of hyperacusis. Specifieke doorverwijzing wordt voorzien indien nodig en opvolgconsults kunnen worden aangeboden indien gewenst.

Opvolgconsults

Deze zijn vrijblijvend en op maat en variëren doorgaans van 30 tot 60 minuten. Je ontvangt de nodige tools en handvatten om stress en bestaande negatieve associaties te reduceren, en oefeningen en technieken worden aangereikt om de bewuste waarneming van de tinnitus
/hypersensitiviteit voor geluid te verminderen.

Coaching consult: €65/uur

 • Individuele coaching: opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en SMART-doelen, inclusief trainen van communicatieve en reflectieve vaardigheden zodat kernkwaliteiten gericht kunnen worden ingezet in het dagelijks leven.
 • Preventieve coaching: heeft als doel jouw veerkracht te verhogen. Er worden stress-reducerende oefeningen aangeboden, alsook tools en handvatten om te reflecteren in betekenisvolle en stressvolle situaties.
Maak een afspraak bij de audioloog
Maak een afspraak

Audioloog & Coach

Leen is een audioloog en coach.

Meer details