Expertise

Audiologie:

 • Klinisch audiologische diagnostiek
 • Counseling bij tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis
 • Preventieve gehoorzorgtrajecten
 • Gehoorbescherming op maat en In-Ears

Coaching:

 • Individuele coaching in functie van persoonlijke ontwikkeling en
 • performantie
 • Preventieve coaching in functie van stressreductie en verhoogd welzijn

Opleidingen en cursussen

 • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen (Universiteit Gent)
 • Permanente vorming tot Audicien (Universiteit Gent)
 • Specifieke Lerarenopleiding: pedagogisch bekwaamheidsattest (Kisp Aalst)
 • Coachen vanuit heldere verwachtingen (Universiteit Gent)
 • Training mindfulness@work (Universiteit Gent)
 • Bedrijfscoach (Centrum voor Afstandsonderwijs)

Persoonlijke achtergrond

In 2004 startte ik mijn opleiding logopedie en audiologie aan de Universiteit Gent. Het “communiceren” en meer bepaald de manier waarop spraakproductie en spraakperceptie tot stand komen, intrigeerden mij mateloos. In 2008 studeerde ik af als master in de logopedie en audiologie.

Met een rugzak vol wetenschappelijke kennis ging ik aan de slag als klinisch audioloog in het UZ Brussel. Ik deed er bijna tien jaar lang audiologische expertise op in een multidisciplinaire setting bij zowel volwassenen als kinderen. 

Als zorgverlener is het contact met patiënten steeds belangrijk geweest in mijn professionele loopbaan. Daarom besloot ik om – naast mijn huidige job als praktijkassistent aan de Universiteit Gent – een eigen audiologische praktijk uit te bouwen om specifiek tegemoet te komen aan patiënten met gehoorproblemen zoals tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Deze
problematieken hebben vaak een aanzienlijke impact op het dagelijks functioneren en dus ook op onze gezondheid: stress, concentratieproblemen, slaapstoornissen, vermoeidheid, communicatieproblemen, verminderde
productiviteit …

Vanuit mijn rol als coach tracht ik een luisterend oor te bieden voor de zichtbare en onzichtbare gevolgen van dergelijke gehoorstoornissen. Hiernaast zet ik ook graag actief in op algemene stressreductie en persoonlijke ontwikkeling.
Haalbare doelen stellen, leren reflecteren over betekenisvolle situaties, omgaan met en correct formuleren van feedback, heldere communicatie en dito verwachtingen … maken dat iemand tot nieuwe inzichten komt die bijdragen aan het algemeen welbevinden. Want hoe je het ook draait of keert: pas als je goed voor jezelf zorgt, kun je het beste van jezelf geven!

Als moeder van twee schoolgaande dochters zie ik dagelijks de nood aan sensibilisering voor de gevolgen van lawaaiblootstelling, maar ook de nood aan een preventieve aanpak en eerstelijnszorg voor het gehoor. Gehoorzorg, net als andere preventieve zorg, draagt zonder twijfel bij aan ons algemeen welbevinden.
Samen met het gezin maak ik graag tijd om te wandelen in de natuur. Je kan me daarom ook vaak in onze tuin terugvinden, tussen planten en bloemen of aan de slag in de moestuin. Als bezige bij zeg ik nooit neen tegen een weekje skiën met familie, een lekker etentje en een wedstrijdje (tafel-)tennis!